Tot ons grote verdriet hebben wij vanmiddag vernomen dat gisterenavond na een kort ziekbed Bep Valkenburg op 82-jarige leeftijd is overleden. 

 

Bep Valkenburg was sinds 1 juni 1952 tot aan zijn overlijden lid van G.V.V.V. Bep vervulde niet alleen vele rollen en functies bij G.V.V.V., maar hij stond ook aan de wieg van onze Businessclub. 
Bep was zeer nauw betrokken bij de oprichting en voorloper van onze huidige Businessclub. Zijn jarenlange inzet is dan ook enkele jaren geleden beloond met een erelidmaatschap.

Bep was een manusje van alles die ten alle tijden bereid was om de handen uit de mouwen te steken voor zijn Blauwen. Met het overlijden van Bep Valkenburg verliezen G.V.V.V. en Vallei en Rijn een uitermate betrokken en dienstbaar lid die in woord en daad op allerlei gebieden altijd het beste voorhad met onze verenigingen. Wij zullen zijn verhalen en anekdotes, zijn vriendelijkheid en zijn grappen enorm gaan missen. 

Namens de gehele Businessclub Vallei en Rijn en G.V.V.V. willen wij langs deze weg dan ook de familie Valkenburg, alsmede alle overige nabestaanden van harte condoleren met het grote verlies en wensen hen veel sterkte toe bij het definitieve afscheid van Bep en de tijd daarna.