Nadat Geraldine in april tijdelijk een stapje terug deed heeft zij nu ook definitief besloten per 1 januari 2022 te stoppen met haar voorzittersrol.

In de afgelopen twee jaar heeft Geraldine samen met de andere bestuursleden de samenwerking verstevigd met het bestuur van GVVV, een nieuw bestuurslid aangetrokken en het initiatief gestart voor het “Young Professional Programma” van G.V.V.V. en Businessclub Vallei en Rijn.

Helaas zijn de voorzitterstaken voor Geraldine op dit moment niet meer te combineren met de nieuwe uitdaging in haar professionele carrière en de wens om er een gezondere work life balance op na te houden.
Wij betreuren als bestuur dit besluit ten zeerste maar hebben hiervoor uiteraard begrip en wensen Geraldine erg veel succes met haar nieuwe uitdagingen!